render-001

InfraTech Innovatieprijs 2013

Uit een record aantal inzendingen (55) plaats de vakjury de nieuwe brug van Haasnoot Bruggen (ThorcaBridge®) in de top 5.
Twee nominaties voor de Haasnoot Bruggen met ThorcaBrigde®!

InfraTech Innovatieprijs 2013
In de top 5 van toegepaste innovaties door vakjury.
De vakjury, bestaande uit Ron Voskuilen (voorzitter) van Stadsontwikkeling Rotterdam, Cees Brandsen van Rijkswaterstaat, Elco Brinkman van Bouwend Nederland en Bert Geerken van TU Delft, heeft de ThorcaBridge® genomineerd uit een record aantal inschrijvingen.

Tweede nominatie: Halftime Award
Ook in het alledaagse, routinematige werk in de infrastructuur wordt geïnnoveerd. De jury heeft zeven inzendingen genomineerd voor de Halftime Award. De jury kent deze award toe aan de inzending die aantoonbaar snellere realisatie bereikt met minder hinder.